3 Sm Pony Htr. Handy

107 photos
3 Sm Pony Htr. Handy

4-5 Sm Pony Htr. and Champ

169 photos
4-5 Sm Pony Htr. and Champ

8 Med. Pony Htr Handy

0 photos

9-10 Med. Pony Htr. and Champ

126 photos
9-10 Med. Pony Htr. and Champ

13 Lg Pony Htr Handy

107 photos
13 Lg Pony Htr Handy

14-15 Large Pony Htr and Champ

0 photos

16 Grand Champ Pony Htr

8 photos
16 Grand Champ Pony Htr

17 PNHS Pony Rider Sportsmanship Award

6 photos
17 PNHS Pony Rider Sportsmanship Award

18 PNHS Jr. Htr Rider Sportsmanship Award Cam 1

3 photos
18 PNHS Jr. Htr Rider Sportsmanship Award Cam 1

18 PNHS Jr. Htr Rider Sportsmanship Award Cam 2

7 photos
18 PNHS Jr. Htr Rider Sportsmanship Award Cam 2

20 Best Jr. Rider Award

0 photos

41 High Point Sm. 3'6 Jr. Htr. Pres Cam1

0 photos

41 High Point Sm. 3'6 Jr. Htr. Pres Cam2

0 photos

42 High Point Lg. 3'6 Jr Htr Pres Cam 2

6 photos
42 High Point Lg. 3'6 Jr Htr Pres Cam 2

42 High Point Lg. 3'6 Jr Htr Pres Cam1

3 photos
42 High Point Lg. 3'6 Jr Htr Pres Cam1

43 Grand 3'6 Jr Htr Pres Cam 1

4 photos
43 Grand 3'6 Jr Htr Pres Cam 1

43 Grand 3'6 Jr Htr Pres Cam 2

6 photos
43 Grand 3'6 Jr Htr Pres Cam 2

44 Grand Jr. Htr. Trainers Award Cam 1

4 photos
44 Grand Jr. Htr. Trainers Award Cam 1

44 Grand Jr. Htr. Trainers Award Cam 2

4 photos
44 Grand Jr. Htr. Trainers Award Cam 2

59 Best Jr. Rider Cam 1

12 photos
59 Best Jr. Rider Cam 1

59 Best Jr. Rider Cam 2

18 photos
59 Best Jr. Rider Cam 2

224 Neue Schule USEF.Ph III CAM 1

38 photos
224 Neue Schule USEF.Ph III CAM 1

224 Neue Schule USEF.Ph III CAM 2

57 photos
224 Neue Schule USEF.Ph III CAM 2

225 Neue Schule Awards Cam 1

61 photos
225 Neue Schule Awards Cam 1

225 Neue Schule Awards Cam 2

116 photos
225 Neue Schule Awards Cam 2

233 Steinkraus Award Cam 1

4 photos
233 Steinkraus Award Cam 1

233 Steinkraus Award Cam 2

6 photos
233 Steinkraus Award Cam 2

951 EMO High Five Award

5 photos
951 EMO High Five Award

957 High Score Pony Award

9 photos
957 High Score Pony Award

Jr Jmpr Team Awards Cam1

33 photos
Jr Jmpr Team Awards Cam1

Jr. Jmpr Team Awards. Cam 2

67 photos
Jr. Jmpr Team Awards. Cam 2